Organisatie VK Indoor (Update!)

Nadat eerder werd besloten om het VK indoor te annuleren omdat er, na verscheidene oproepen, geen clubs bereid waren om het Vlaams Kampioenschap te organiseren, werd het op afgelopen infovergadering duidelijk dat er verscheidene vrijwilligers zich kandidaat wensen te stellen om deze wedstrijd alsnog te laten doorgaan. Om dit initiatief een kans te geven werd besloten om het VK indoor alsnog te laten plaatsvinden op de voorziene datum  van zondag 30 januari 2022.

Voor deze organisatie rekenen we natuurlijk op de nodige steun.  Indien je bereid bent om een hand toe te steken voor het welslagen van dit event gelieve dan een seintje te geven via info@boogsport.vlaanderen