Lotto-project: Archery Together

Boogsport Vlaanderen kan met enige trots het project “Archery Together” aan u voor te stellen. Dit project is tot stand gekomen dankzij de steun van de Nationale Loterij. Met dit project wil BSV een kwaliteitsvol kader ontwikkelen waarin sporters zich ten volle kunnen ontwikkelen en uiten. Het “Archery Together”-project vormt een cruciale schakel op regionaal niveau om de bestaande werking tot een mooi sluitend geheel te brengen waarbinnen de waarden van inclusie, familiesport, Fair-play en talentontwikkeling een cruciale rol spelen. Als federatie zijn we overtuigd van het belang van deze waarden in een steeds complexer wordende samenleving.

Creatie van het Lotto fonds

Met het Archery Together-project willen we nu ook verdere ondersteuning bieden aan coaches, schutters, ouders, officials en vrijwilligers op clubniveau. Daarom werd in samenwerking met de Nationale Loterij het “Lotto Fonds” in het leven geroepen. Zoals vermeld is boogschieten een heuse familiesport waarin waarden zoals inclusie een belangrijke rol spelen. Om deze waarden en principes kracht bij te zetten, wenst de Royal Belgian Archery een fonds op te richten waarmee we clubs en kansarmen een hart onder de riem kunnen steken.

In het kader van het kansarmenbeleid kunnen leden een volledige terugvordering vragen voor hun federatielidgeld. Deze aanvragen kunnen ingediend worden voor het volledige ledenjaar. Een lid komt in aanmerking voor deze tussenkomst indien hij steun trekt via het OCMW. Als bewijs vragen we een attest door het lokale OCMW kantoor te laten ondertekenen en terug te sturen. Deze leden kunnen eveneens van een extra ondersteuning genieten indien zij zich selecteren voor een internationale uitzending. Ook als vereniging kan u een tussenkomst aanvragen om uw lokale kansarmenwerking een duwtje in de rug te geven. Om iedereen de kans te geven om voor deze subsidie in aanmerking komen, vragen we dan ook om deze informatie aan al uw clubleden te bezorgen.

Op de Algemene Vergadering van 25/03/2023 werd het nieuwe wedstrijdconcept van de Lotto Archery Cup gelanceerd. (reglement).

Wenst uw club een bijscholing of workshop te organiseren? Ook hier voorzien we een tussenkomst vanuit het project.

Ondersteuning Talentteam

Naast een ondersteuning voor kansarmen en de allerjongsten, heeft dit project ook oog voor talentontwikkeling. Het Talentteam (vroegere regiowerking) kan rekenen op steun voor de organisatie van haar stages, talentdagen en uitzendingen.

Ontwikkeling handige tools

De federatie hecht veel belang aan een kwaliteitsvol kader op clubniveau waarin jeugd zich ten volle kan ontplooien. Om deze reden werden volgende zaken ontwikkeld:

  • De ontwikkeling van een Roadmap en Start 2 Bow wordt verder ondersteund via dit project.
  • De ontwikkeling van een logboek voor schutters. Deze handige tool stelt de Talentcoach ertoe instaat om op een gestructureerde en overzichtelijke manier de vorderingen van de atleten op te volgen en bij te sturen.

Hoe subsidies aanvragen:

Alle concrete zaken waarvoor u subsidies kan aanvragen vindt u terug in ons subsidiereglement.

Indien u een tussenkomst wenst aan te vragen voor het doelgroepenbeleid kansarmen. Dient u volgend attest door uw lokaal OCMW kantoor te laten invullen en ondertekenen en terug te bezorgen aan de federatie: attest ocmw.pdf

Voor meer info omtrent het Lotto project “Archery Together” mail naar info@boogsport.vlaanderen

Met dank aan:

Fijn dat je er bent! De website van Boogsport.Vlaanderen maakt gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u terug in onze cookieverklaring.   Klik hier om onze cookieverklaring te raadplegen: