Aanpassing schiettijden indoor en outdoor door World Archery

In 2022 worden de schiettijden voor de indoor en outdoor disciplines teruggebracht van 40 naar 30s per pijl. De schiettijd per pijl voor G-schutters blijft 40 seconden.

Waarom deze verandering?

  • WA wil de lengte van wedstrijden en evenementen verkorten om vrijwilligers en medewerkers niet verder te belasten en deze betaalbaar te houden.
  • WA wil bereiken dat de wedstrijden aantrekkelijker worden voor publiek en media.
  • Tenslotte heeft WA de wens met deze verandering om de beste schutter te laten boven drijven.

Even op een rijtje

  • Een indoor schietbeurt blijft uit 3 pijlen bestaan. Deze dienen geschoten te worden binnen een tijdsbestek van 90s.
  • Een outdoor schietbeurt blijft uit 6 pijlen bestaan. Deze dienen geschoten te worden binnen een tijdsbestek van 180s.
  • Een shoot-off bestaat uit 30s.
  • Specifieke G-schutterswedstrijden blijven 40s per pijl behouden.

Dit heeft natuurlijk heel wat gevolgen voor de schutters. Zij hebben minder tijd om hun pijlen te schieten, organisatoren dienen tijdssystemen en schema’s aan te passen. De wijzigingen worden ook mee opgenomen in de reglementen van Boogsport Vlaanderen.

Ingangsdatum

We starten hier mee bij aanvang van het outdoorseizoen 2022. Voor het huidige indoorseizoen verandert er dus niets.

Opmerking

  • Deze schiettijden gelden voor alle wedstrijden en alle disciplines.
  • Indien je in 2022 zal deelnemen aan een internationale wedstrijd kan je best navraag doen welke schiettijden worden gehanteerd. De startdatum is in elk land anders.