Vlaamse Trainersschool

Het nieuwe opleidingsmodel van de Vlaamse Trainersschool maakt het voor cursisten mogelijk in te schrijven voor lessen of examens van de 16 sportwetenschappelijke kennisvakken (module 1). We organiseren hiervoor regelmatig sporttakoverschrijdende les- en examenmomenten (inschrijfpagina). Deze momenten staan open voor iedereen die zich wenst bij te scholen/verdiepen in deze materie. Leg je examen af en slaag je als cursist, dan ben je voor die module alvast vrijgesteld indien die in een trainersopleiding vervat zit.

Daarnaast organiseren we de module 5 ‘Levenslang leren’ op frequente basis in het voor- en najaar. Alle cursisten binnen de geschakelde sporttakken op niveau Instructeur en Trainer B dienen deze module te volgen. Daarnaast kan iedereen die dit wenst inschrijven voor deze sporttakoverschrijdende module (rechtstreekse instroom). Toelatingsvoorwaarde is geslaagd zijn voor het Algemeen Gedeelte Initiator of de Start 2 Coach-module (inschrijfpagina).

Opleidingen VTS

In samenwerking met de Denkcel Boogschieten van de Vlaamse Trainersschool zijn er opleidingen van verschillende niveaus voor trainers. Op de website van de Vlaamse Trainersschool vind je alle opleidingen in Vlaanderen terug.

Boogsport Vlaanderen organiseert trainersopleidingen op volgende niveaus:

  • Initiator Doelschieten
  • Trainer C Doelschieten (vanaf 2024)
  • Trainer B Doelschieten
  • Trainer A Doelschieten (toekomst)

De algemene leerlijn die Boogsport Vlaanderen hanteert voor de opleidingen zijn deze van het Basisschot. Volgende cursussen en documenten zijn hier op gebaseerd:

  • Start 2 Bow: vierdelige lessenreeks om beginners het basisschot aan te leren.
  • Initiator Doelschieten: een 50u omvattende opleiding om trainers te scholen die startende boogschutters veilig en technisch correct leren initiëren in het boogschieten.
  • Trainer C Doelschieten (vanaf 2024): na deze opleiding van 86u ben je in staat om als trainer schutters te begeleiden in competitie en dit zowel voor recurve als compound. Om te kunnen deelnemen aan deze cursus dien je aan bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen.
  • Trainer B Doelschieten: deze opleiding omvat 207u (waarvan 60u stage) om trainers op te leiden om wedstrijdschutters verder te ontwikkelen en bij te staan tot op nationaal niveau.

De eerstvolgende opleiding die staat gepland: …

Bijscholingen VTS Plus

VTS Plus wil trainers op alle niveaus de mogelijkheid geven om zich blijvend bij te scholen rond sporttakoverschrijdende onderwerpen, aanvullend op de bestaande cursusorganisaties. Maar er is meer! VTS Plus wil ook een platform bieden om met andere trainers en docenten in dialoog te treden over verschillende actuele thema’s. VTS Plus biedt een waaier aan bijscholingen, op verschillende dagen en tijdstippen en verspreid over heel Vlaanderen. Via deze link vindt u het volledige aanbod.

Fijn dat je er bent! De website van Boogsport.Vlaanderen maakt gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u terug in onze cookieverklaring.   Klik hier om onze cookieverklaring te raadplegen: