Ethisch verantwoord sporten

Sport met Grenzen

Filmpje over het thema “lichamelijke en seksuele integriteit

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportorganisaties ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Om dit thema aan te pakken biedt de sportsector enkele instrumenten aan voor de sportorganisaties. Zo is er een handleiding voor kleinere sportorganisaties (sportclubs…) en een vlaggensysteem. Op www.sportmetgrenzen.be vind je alle informatie en kun je deze instrumenten gratis bestellen of downloaden.

“Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor sportclubs”is een versie voor (kleinere) sportorganisatie en bevat bondige informatie waarmee je direct aan de slag kan.Het vlaggensysteem “sport, een spel met grenzen”is een handig instrument voor bestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren. Een laagdrempelige manier om het thema te bespreken, of zelf beter te leren kennen.

BSV heeft zo een versie op het secretariaat ter beschikken. Dit kan door clubs geleend worden. Meer info via info@boogsport.vlaanderen

Grensoverschrijdend gedrag

Aanvullend op bovenstaand vlaggensysteem vragen wij aan onze clubs om de ‘gedragscode tegen grensoverschrijdend’ op te nemen als onderdeel van het ethisch charter van de club. In dit protocol vindt u een oplijsting van te volgen richtlijnen en te bevorderen gedragingen. Aan de club wordt gevraagd een vertrouwenspersoon aan te duiden waar personen die zich (seksueel) geïntimideerd voelen bij terecht kunnen. Gelieve deze persoon ook kenbaar te maken aan de HBL zodat wij toekomstige informatie omtrent deze thematiek aan de juiste persoon kunnen overmaken. Er wordt van onze clubs verwacht dat dit protocol naast het Ethisch Charter en de Panathlon verklaring een plek krijgt op uw clubwebsite en op te nemen in het huishoudelijk reglement zodat dit beschikbaar is voor elk lid.

Gedragscode .docx

Registratie klacht grensoverschrijdend gedrag

Handelingsprotocol

Fijn dat je er bent! De website van Boogsport.Vlaanderen maakt gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u terug in onze cookieverklaring.   Klik hier om onze cookieverklaring te raadplegen: