Jeugdsportfonds

Voor elk schuttertje Quality Time

Het doel van het jeugdsportproject is veelzijdig. We willen goed draaiende clubs belonen voor hun inzet van de afgelopen jaren en anderzijds willen we clubs aanzetten tot verbetering van de jeugdwerking.

Clubs kunnen volgens hun eigen noden de jeugdwerking verbeteren. De bedoeling is dat clubs een kwaliteitsvolle jeugdwerking ontplooien en dat ze zowel op korte als lange termijn een visie ontwikkelen en uitwerken.

Formats ter ondersteuning van de lokale jeugdwerking.

Jeugdsportsubsidies

Elk jaar kunnen clubs een subsidiedossier indienen om hun lokale jeugdwerking een duw in de rug te geven.

Het jeugdsportproject situeert zich rond 3 kernbegrippen: kwaliteit, participatie en ethiek.

 • Kwaliteit: een jeugdschutter verdient het om goed begeleid te worden. Trainers verdienen een goede opleiding. Zowel schutters en trainers moeten kunnen werken met kwaliteitsvol materiaal en dit in een uitgeruste omgeving (infrastructuur).
 • Participatie: clubs kampen met een lage instroom van nieuwe jeugdleden. Ook haken er jaarlijks jeugdleden af (andere interesses, andere bezigheden,…). Boogsport Vlaanderen wil de clubs hierbij ondersteunen om door meer jeugdleden aan te trekken.
 • Ethiek: binnen de boogsport is geen plaats voor pestgedrag en ongewenst gedrag. Boogschieten is een toegankelijke sport en dat willen we dan ook promoten.

Clubs kunnen intekenen in het project en deelnemen indien ze voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Aangesloten zijn bij Boogsport Vlaanderen (club en jeugdleden) voor 1 februari van het betreffende kalenderjaar.
 • Alle financiële verplichtingen vervuld hebben t.o.v. Boogsport Vlaanderen.
 • De club is aanwezig op de Algemene Vergadering van Boogsport Vlaanderen.
 • Tevens voldoen aan volgende voorwaarden:
  • Tenminste één gediplomeerde trainer hebben die jeugdtrainingen geeft.
  • De jeugdtrainer volgt tenminste:
   • Jaarlijks 1 bijscholing
   • Of start met een VTS-opleiding naar een hogere trainingsgraad
  • De club werkt met een jeugdverantwoordelijke die eveneens zetelt in de Raad van Bestuur.
   • Contactpersoon voor de jeugd binnen de club.
   • Contactpersoon voor de ouders (organisatie van infomoment).
  • Minstens 1 training per week organiseren op een vast tijdstip.
  • Opmaken van een gedragscode voor jeugdtrainers, jeugdschutters en ouders.
   • De gedragscode publiceren op website en uithangen in de club.
   • Bezorgen aan de jeugdtrainers, jeugdschutters en ouders.
  • Aanspreekpunt integriteit binnen de club hebben.

Indien de club voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan ontvangt ze al 20 euro per aangesloten Boogsport Vlaanderen-jeugdlid.

Verder kan ze nog meer subsidies verdienen door specifiek te werken aan acties binnen de 3 kernbegrippen (kwaliteit, participatie, ethiek).

Deze kan je allemaal terugvinden in het reglement (onderaan deze pagina terug te vinden).

Tot 14 juni 20224 kan je een aanvraag indienen. Dit zal enkel nog digitaal kunnen gebeuren via het online ledenbestand. Hier kan je alle nodige zaken invullen en aanvragen. Bij vragen kan je terecht bij stijn@boogsport.vlaanderen.

Registratie initiatie/schoolsportdag(en)…

Fijn dat je er bent! De website van Boogsport.Vlaanderen maakt gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u terug in onze cookieverklaring.   Klik hier om onze cookieverklaring te raadplegen: