Goed Bestuur

Omdat BSV er belang aan hecht om transparant en degelijk te besturen, hebben we er ons toegelegd om in samenwerking met Sport Vlaanderen stappen te ondernemen om al informatie hieromtrent voor al onze leden ter beschikking te stellen.

  • Charter Goed bestuur

Het Charter Goed Bestuur werd opgemaakt vanuit het streven naar een doordacht systeem van goed bestuur, gebaseerd op een ondubbelzinnige en transparante verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een evenwichtig geheel van processen van rekenschap en verantwoording daarover. Vanuit onze missie, visie en doelstellingen wordt er steeds gestreefd naar de optimalisering van goed bestuur.
Het charter moet een handleiding zijn voor evenwichtige en transparante beslissings- en vertegenwoordigingsprocedures met inbegrip van een gedragscode voor alle medewerkers, die de ontplooiing van de vzw op lange termijn ten goede moet komen.

Klik hier om het Charter te raadplegen.

  • Statuten BSV (versie november 2020)

Klik hier om de statuten te raadplegen.

  • Organogram

Klik hier om ons organigram te raadplegen.

  • Reglementen BSV

Klik hier om de reglementen van BSV te raadplegen.

  • Verslagen Bestuur

Klik hier om de verslagen van de Bestuursvergaderingen te raadplegen.

  • Verslagen Algemene Vergaderingen.

Klik hier om de verslagen van de Algemene Vergaderingen te raadplegen.

  • Beleidsplan

Klik hier om het Beleidsplan 2020-2024 te raadplegen.

Klik hier om de meerjarenbegroting 2020-2024 te raadplegen.

  • Bestuursleden

Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden (met vermelding van termijnen).

Fijn dat je er bent! De website van Boogsport.Vlaanderen maakt gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u terug in onze cookieverklaring.   Klik hier om onze cookieverklaring te raadplegen: