Update – Coronamaatregelen vanaf 20 november 2021

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Deze worden hieronder geduid.

Mondmaskers:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar
 • Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers,…
 • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sportinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen.
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek:

 • Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Afstand houden wordt wel aanbevolen en houd zeker rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.
 • Boven deze drempels zijn er niet langer twee mogelijkheden
  • Zonder Covid Safe Ticket kan men geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven.
  • Enkel met Covid Safe Ticket is een massa-evenement nog mogelijk (voor iedere bezoeker)
   • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist vanaf 50 indoor of 100 outdoor
   • Hoeven er geen beperkende maatregelen opgelegd te worden, behalve de mondmaskerplicht
   • Is het publiek beperkt tot 75.000 personen
   • Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
   • Voor meer info over het gebruik van CST kan u hier terecht.
 • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.

Ventilatie en CO2 meters in indoor sportinfrastructuur:

Meer info over de ventilatie en plaatsing van CO2 meters in je indoor infrastructuur lees je hier.

Concreet :

 • in lokalen waar horeca-activiteit gebeurt moet nu sowieso ook door iedereen vanaf 10 jaar een mondmasker gedragen worden, behalve als men aan tafel zit of aan de schietlijn staat. Vanaf 16 jaar moet nog steeds een geldig CST voorgelegd worden (in Vlaanderen).
 • In lokalen zonder horeca-activiteit wijzigt er weinig, daar was de mondmaskerplicht er al, alleen geldt die nu vanaf 10 jaar. Voor (enkel) sport mag strikt gezien geen CST gevraagd worden. Aan publiek moet een geldig CST gevraagd worden indien dit meer dan 50 personen betreft, het mag gevraagd worden (mits duidelijke communicatie) indien het minder dan 50 personen indoor betreft. Dit CST dient dan door iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden voorgelegd te worden.