Overschakeling ledendatabase

De federatie schakelt over naar een nieuw systeem voor haar ledenadministratie. Momenteel is de transfer van het oude naar het nieuwe systeem volop bezig. Om deze reden kan je momenteel niet aanmelden in de oude database anders lopen we het risico dat er nieuwe leden over het hoofd worden gezien bij de transfer. In de week van 15 november plannen we een nieuw portaal voor de clubs online te hebben.

Dringende wijzigingen/aanmeldingen mogen per mail doorgestuurd worden via info@boogsport.vlaanderen

Dank voor uw begrip!