Verslag schriftelijke Bijzondere Algemene Vergadering 25/11/2020

Omwille van de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel bevinden dienden we de Bijzondere  Algemene Vergadering via digitale weg te laten plaatsvinden. Elke club heeft per mail een uitnodiging met een stemformulier ontvangen.

Hierbij alvast een kort overzicht van wat er beslist is geweest:

1 Aanwezigheden:

52 van 63 clubs die aangesloten zijn aan de Handboogliga hebben een antwoord ingediend. De overige clubs worden genoteerd als “verontschuldigd”. Hiermee wordt het statutaire quotum van 4/5 meerderheid behaald voor goedkeuring wijziging statuten.

aanwezig:ACI, AFG, ASB, AWA, BRI, COP, DAE, DAN, DEH, DEW, DKP, DNM,DRZ, DVS, FCM, GDS, GSW, ICE, KHB, KHV, KME, KSM, LEL, MSB, MVV, NVL, OSN, OSS,  PSE, RHB, RHN, RHT, SAX, SBH, SBL, SBM, SCH, SHT, SJE, SKE, SLB, SSA, SSB, SSO, SSR, SSW, SWZ, USK, WSS, WTI, WVH en XAT.

2 Stemming voorstel wijziging statuten

  • akkoord: 49 stemmen onthouding: 3 stemmen: niet-akkoord: 0 stemmen
  • De BAV aanvaardt het voorstel tot wijziging van de statuten.

Overzicht wijzigingen statuten:

Nieuwe statuten:

Na publicatie in het staatsblad zal Handboogliga officieel van naam wijzigen naar Boogsport Vlaanderen!

Dank aan onze clubs om massaal uw stem uit te vaardigen voor deze statutenwijziging!