Update – Coronamaatregelen 18 februari

Situatie vanaf 18 februari 2022

Het overlegcomité besliste op 21 januari 2022 om een coronabarometer in te voeren. Op 11 februari besliste het overlegcomité om vanaf 18 februari te schakelen naar code oranje. Hier vind je de meest relevante bepalingen uit deze code oranje met betrekking tot de sportsector. De update van het basisprotocol voor code oranje volgt op 17 februari.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 12 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers…
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

 • Publiek is toegelaten.
 • Jongeren tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich bij hun training of wedstrijd laten vergezellen door twee meerderjarige personen. 
 • Aantal toegelaten toeschouwers:
  • Zonder Covid Safe Ticket
   • Binnen: max. 50 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek.
   • Buiten: max. 100 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek
  • Met Covid Safe Ticket  
   • verplicht vanaf 12 jaar en 3 maanden
   • Binnen: vanaf 50 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek.
   • Buiten: vanaf 100 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek.
   • Indien de maximum zaalcapaciteit het toelaat, hoef je tot 200 toeschouwers geen rekening te houden met beperkingen in capaciteit of ventilatiewaarden.
   • Indien meer dan 200 toeschouwers aanwezig zijn, mag het aantal aanwezigen niet groter zijn dan 80% van de totale capaciteit van de zaal/infrastructuur, behalve als het om een dynamisch publiek binnen gaat: daar blijft de grens behouden op 70% van de totale capaciteit. 
   • Bij publiek binnen valt de beperking van 80% (of 70% bij dynamisch publiek) van de capaciteit weg als de gemiddelde CO2-waarde tijdens de duur van het evenement lager blijft dan 900 ppm CO2 (CO2-meter) of je een ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van minstens 40m3 per persoon per uur kan garanderen (zie ook bij indoor sportinfrastructuur de paragraaf over luchtkwaliteit). 
   • Voor evenementen buiten kan je tot 100% van de capaciteit gaan op voorwaarde dat je je publiek indeelt in compartimenten (max. 2000 personen per compartiment) of dat je extra maatregelen neemt inzake crowd control en je de goedkeuring hebt van het lokaal bestuur waar het evenement plaatsheeft.
   • Toestemming van het lokaal bestuur is vereist.
  • Zelfs als je minder toeschouwers hebt om CST te verplichten, kan je als organisatie het CST toepassen (ook voor de twee meerderjarige personen per minderjarige deelnemer of g-sporter), op voorwaarde dat je dat als organisator duidelijk op voorhand communiceert.

Lees het Basisprotocol sport en corona voor meer duiding

Indoor infrastructuur

 • Alle indoor sportinfrastructuren (inclusief fitness) kunnen open blijven.
 • In de fitness zijn enkel personen in het bezit van een CST toegelaten. 
 • Ook de caféspelen kunnen in de horeca-aangelegenheden doorgaan. Klanten in de horeca-aangelegenheden hoeven niet langer een mondmasker te dragen, dus ook caféspelen kunnen hier opnieuw zonder mondmasker.
 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Voor luchtkwaliteit legt het nieuwe KB een streefwaarde en een limietwaarde op:
 • Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1500 ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtzuivering of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

Kantines

 • In kantines gelden de regels van het horecaprotocol
 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Er geldt niet langer een verplicht sluitingsuur.
 • Er geldt niet langer een verplichting om te zitten, noch een beperking van het aantal personen per tafel.

Kleedkamers

 • Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • We adviseren met aandrang om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.
  • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
  • Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
  • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

Sportkampen

 • Sportkampen mogen zowel met als zonder overnachting doorgaan.
 • In code oranje is het aantal deelnemers beperkt tot 200 personen per kampgroep als het kamp indoor of met overnachting is. Er kunnen meerdere kampgroepen per site actief zijn, maar de groepen moeten onderling steeds een veilige afstand bewaren en mogen niet gemengd worden. Voor outdoor sportkampen gelden er geen beperkingen op de grootte van de kampgroep.
 • De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen uit het KB van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 17 februari 2022, wel opvolgen. Deze maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in het basisprotocol Sport en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd worden.

Als extra houvast om de kampen veilig te organiseren, bieden we de organisatoren van sportkampen aanvullend op deze algemene maatregelen een document met nog enkele nuttige tips aan. Deze kunnen de organisatoren toepassen in functie van de eigen lokale context en noodzaak.

Tot nader order is het op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op deelnemers aan sportactiviteiten. Indien er wijzigingen komen in deze regelgeving houden we je hierover op de hoogte via deze pagina.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol plaatsen we ten laatste maandag online. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.