Sportreglement: verduidelijking selectie VK indoor 18M

Beste schutters

Graag willen we nog meer duiding geven bij het selectiereglement voor het VK indoor 18M zoals je hierboven kan nalezen (dit kan je ook terugvinden in het sportreglement).

Er zijn meerdere vragen gekomen over hoe de totaalscore wordt berekend, want dit is niet verduidelijkt in het reglement.

Voor een selectie voor het VK indoor dien je 5 selectiepunten te schieten. Zijn er dan nog plaatsen in je categorie niet ingevuld, dan worden deze opgevuld door schutters met 4 selectiewedstrijden, daarna 3,… Tot alle plaatsen in de categorie zijn ingevuld.

Deelname aan een BAIC-wedstrijd telt voor 2 selectiepunten. Dit wil zeggen dat je 5 selectiepunten kan behalen door deel te nemen aan 2 BAIC-wedstrijden en 1 LCI-wedstrijd of aan 1 BAIC-wedstrijd en 3 LCI-wedstrijden.

Je totaalscore wordt op volgende manier berekend:

 • De 5 hoogste scores (behaald in LCI- en BAIC-wedstrijden) geven een totaalscore.
 • De totaalscores van alle schutters worden gerangschikt van hoog naar laag.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking:

 • Een schutter schiet volgende scores:
  • LCI: 550 – 555 – 560 – 565 – 570
  • BAIC: 560 – 530
 • Een BAIC-wedstrijd telt dubbel, dus krijg je volgende totaalscores:
  • LCI: 550 – 555 – 560 – 565 – 570
  • BAIC: 560 – 560 – 530 – 530
 • De totaalscore van deze schutter zal dan als volgt berekend worden:
  • 570 – 565 – 560 (BAIC) – 560 (BAIC) – 560 (LCI)

Een tweede rekenvoorbeeld:

 • Een schutter schiet volgende scores:
  • LCI: 550 – 555 – 560 – 565 – 570
  • BAIC: 548 –> Dit telt dubbel, dus: 548 – 548
 • De totaalscore wordt bepaald door volgende scores:
  • 570 – 565 – 560 – 555 – 550

Een derde rekenvoorbeeld:

 • Een schutter schiet volgende scores:
  • LCI: 550 – 560
  • BAIC: 525–> Dus: 525 -525
 • De totaalscore wordt:
  • 560 – 550 – 525 – 525 –> de schutter heeft slechts 4 selectiescores behaald en maakt enkel nog kans op deelname aan het VK indien er nog plaatsen in de categorie open zijn nadat deze categorie is aangevuld door schutters met 5 selectiescores.

Indien er 2 schutters zijn met een gelijke totaalscore, dan wordt de onderlinge ranking bepaald door de schutter met de hoogste BAIC-score.