Presentatie infoavond

Op dinsdag 30 november vond een digitale infovergadering plaats waar onder andere het nieuw ledenbestand werd toegelicht aan de clubs en de Topsportstructuur 2022 uit de doeken werd gedaan.

De slides van de presentatie kan u hier raadplegen.