Korte stand van zaken werking BSV

Beste schuttersvrienden,

Na een half jaar voorzitterschap breng ik jullie graag even op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen Boogsport Vlaanderen. We hadden het geluk dat we onze nieuwe bestuursperiode konden starten in een stilaan terug vrijere wereld. De gezondheidscrisis heeft een enorme impact nagelaten op het verenigingsleven. Dit heeft ook zijn gevolgen gehad op onze beleidsdoelstellingen… We hebben de nodige bijsturingen moeten doorvoeren maar steeds met een rode draad van een drempelverlagende werking en integratie in het achterhoofd. Dit heeft inmiddels zijn eerste vruchten afgeworpen. We zijn blij om jonge nieuwe bestuurders te mogen verwelkomen bij Boogsport Vlaanderen. Ook dat de dames hun weg hebben gevonden naar het hoogste beleidsorgaan is een gegeven waar we verder op wensen in te zetten. Boogschieten is immers als gezinsport een ware sport voor allen…

Het was dan ook met enige vreugde dat we toch redelijk wat wedstrijden op onze kalender konden aanbieden. Moedige clubs die de draad terug willen opnemen en zelfs enkele clubs die zich voor het eerst aan de inrichting van een groot tornooi waagden. Om onze clubs de nodige ondersteuning te bieden in het organiseren van wedstrijden zet onze federatie verder in op digitalisering. De nodige investeringen zijn inmiddels gemaakt om het wedstrijdverloop via het Ianseo scoreverwerkingsprogramma te laten lopen van World Archery. We hopen alvast via deze weg een stuk organisatie en planlast van de schouders van onze clubs te nemen.

Ik heb persoonlijk veel van deze wedstrijden bezocht en heb ook gemerkt dat de bezetting nog lang niet bevredigend te noemen was. Maar het begin is gemaakt. Uiteraard kan een deel van die onderbezetting verhaald worden op het corona gebeuren. Maar ook voor die periode zag men het aantal deelnemers per jaar achteruit gaan. Een fenomeen dat we trouwens eveneens kunnen vaststellen over de taal- en landsgrenzen heen. Wachten tot er terug een grotere toeloop is zonder iets te ondernemen is wachten op Godot. Het is aan het bestuur om de nodige wijzigingen door te voeren om ons aanbod zo interessant mogelijk te maken.

Door in het winterseizoen 2019/2020 enkele aanpassingen door te voeren in het sportreglement was er al terug een lichte stijging in het deelnemersaantal op onze LCI wedstrijden.

De vernieuwde aanpak om een ploeg te vormen voor de Landen kamp resulteerde in 2 overwinningen. Mijn inziens echt nodig op dat moment om dit prachtig gebeuren overeind te houden.

We zijn in die periode ook gestart met het opzetten van een regiocompetitie die na een behoorlijke start ook “on hold” werd gezet door de gekende reden. Toch zijn er deze winter terug 7 van de 11 regio’s die een doorstart gemaakt hebben. We weten dat er daar nog veel meer te halen is en zullen er hard aan werken om ook de 4 resterende regio’s te activeren.

Het idee achter het regio gebeuren is eenvoudig. Als grotere wedstrijden niet meer de toeloop krijgen die ze verdienen zou dat ook te maken kunnen hebben met drempelvrees. Door laagdrempelige wedstrijden in te richten waarbij de verplaatsingen binnen ieders bereik ligt betrachten we een veel grotere groep van sporters bereiken. Verschillende onder hen gaan zo hopelijk de smaak te pakken krijgen wat de doorstroming naar andere en grotere tornooien ten goede komt. Een mooi voorbeeld daarvan was ons VK 25 meter 1 pijl.  De deelnemers hebben zich via regio- of BSV buitenwedstrijden kunnen selecteren wat resulteerde in een geslaagde wedstrijd.

We kunnen al deze zaken niet zonder onze clubs, leden en vooral niet zonder onze vrijwilligers. Op 2 december plannen we alvast een viering in waar we onder andere enkele belangrijke vrijwilligers en atleten in de bloemen zetten. Meer hierover verneemt u eerstdaags via de website van Boogsport Vlaanderen.

Voor 2023 zitten er een aantal fijne projecten in de pijplijn. We trekken verder de kaart van digitalisering en breiden stelselmatig het ledenplatform uit met meer functionaliteiten.

Er staan tevens enkele interessante workshops en bijscholingen op de planning in het kader van het project Archery for Life (voeding, blessurepreventie en het mentale aspect), materiaalafstelling en vrijwilligersbeleid. We hopen alvast vele geïnteresseerden te mogen ontvangen.

Ook de cursussen van de Vlaamse trainersschool worden uitgebreid. Met de komst van de trainers C, wordt er in 2023 gewerkt aan een nieuwe cursus voor trainers die zich tussen het niveau van initiator en trainer B bevind. We vermoeden alvast dat deze cursus zeer interessant zal zijn voor de vele clubtrainers die onze leden begeleiden tot succesvolle competitieve schutters.

We hopen alvast met al deze zaken onze leden ten dienste te zijn zodat iedereen ten volste kan genieten van onze favoriete sport…

Francis Notenboom

Voorzitter Boogsport Vlaanderen