Belangrijk: wijziging lidgelden seizoen 2021-2022

Na een financiële analyse werd besloten om enkele wijzigingen door te voeren in het systeem van de lidgelden van Boogsport Vlaanderen. Sedert de stijging van het lidgeld in het werkingsjaar 2013 werden enkele drempelverlagende tarieven systematisch ingevoerd om het lidmaatschap aan onze federatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Deze voordeel tarieven blijven voor alle duidelijkheid behouden, maar voor het seizoen 2021-2022 dien je alvast met volgende zaken rekening houden:

Omdat ledenlijsten en individuele aanmeldingen vaak mondjesmaat binnenkomen bij de aanvang van het seizoen, hebben we geopteerd voor een “Early Birds” principe. Clubs die hun ledenlijsten indienen voor 20 september 2021 zullen een lager lidgeld betalen dan leden die na 20 september worden doorgegeven. Op deze wijze worden enerzijds clubs die tijdig (voor de aanvang van het indoorseizoen) hun lijsten indienen beloond en anderzijds kan de federatie een tariefverhoging van 10% doorvoeren voor de clubs die de lijsten na deze datum hun leden doorgeven. Dit is de eerste tariefverhoging die de federatie doorvoert sedert 2013. We hebben deze prijsstijging dus zo lang mogelijk voor ons uit geschoven…

Omdat een kat haar jong niet meer kan vinden in de verschillende tarieven die Boogsport Vlaanderen aan haar (nieuwe) leden aanbiedt, drong een administratieve vereenvoudiging zich op:

  • Het degressief lidmaatschapstarief voor nieuwe leden dat op maandelijkse basis wordt berekend, wordt gewijzigd naar een halfjaarlijks tarief. Nieuwe leden die voor 1 maart aansluiten betalen het volledige lidmaatschap, leden die vanaf 1 maart aansluiten betalen nog maar de helft van lidgeld.
  • Het familietarief van 75 euro blijft behouden, maar is enkel mogelijk om aan te vragen voor 20 september. De reden hiervoor is dat het een grote administratieve last is om bij elke nieuwe aansluiting na te gaan of er al dan niet sprake is van een gezinskorting en vervolgens na te gaan wat er in het verleden al gefactureerd is geweest voor dat bepaald gezin.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de geldende tarieven voor volgend seizoen:

Tarieven lidmaatschap 2021-2022
tem 20/09na 20/09
Regulier lidmaatschap50,00 €55,00 €
pupillen en benjamins35,00 €38,00 €
familietarief75,00 €/
Tarief nieuwe leden (na doorgeven ledenlijsten)
21/09 – 28/021/03 – 30/09
Cadet – veteraan55,00 €27,50 €
Pupil en benjamins38,00 €19,00 €
Clublidgeld110,00 €

Indien u nog vragen of bemerkingen hebt omtrent deze materie, kan u deze steeds stellen via info@boogsport.vlaanderen.