Algemene Vergadering Boogsport Vlaanderen

Op 23 maart 2024 vindt de Algemene Vergadering plaats in het Sport Vlaanderen centrum te Herentals. Binnenkort zullen alle clubcontacten een uitnodiging ontvangen per email.

Oproep kandidaat-leden Tuchtraad:

De leden van de Tuchtraad worden door de AV voor een periode van 3 jaar benoemd. De termijn van de huidige leden loopt in 2024 af.

Huidige samenstelling:

  • Voorzitter: Karen Notenboom
  • Lid tuchtraad: Eric Struyf
  • Lid tuchtraad: Roger Praet

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met maandag 18 maart. De ingediende kandidaturen zullen na verlopen van de deadline hieronder gepubliceerd worden. Het volledige Tuchtreglement kan u nalezen via deze link.

Ingediende kandidaturen:

  • Karen Notenboom (jurist)
  • Anneke Goris (jurist)
  • Geert Hubrechtsen
  • Eric Struyf
  • Manasses Smets

Documenten die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering: